ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР

Хамгийн олон тендер төлөвлөсөн 6 байгууллага

247
Аймгийн Засаг дарга
104
Орон нутгийн өмчийн газар
42
Дэлүүн сумын Засаг дарга
37
Баяннуур сумын Засаг дарга
34
Өлгий сумын Засаг дарга
20
Цэнгэл сумын Засаг дарга

CАНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ

Online Booking Form