Эрхэм зорилго, зорилт

  • PDFPrintE-mail
  • Худалдан авах ажиллагааны шалгаруулалтыг ил тод, шударга болгоно.
  • Худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулахдаа хуваарилагдсан төсвийн хөрөнгийг хэмнэлттэй, үр дүнтэй ашиглаж, өрсөлдөх тэгш боломж олгох, хариуцлагатай байх нөхцөлийг хангана.
  • Мэдээ, мэдээлэл, тендер шалгаруулалтын зар, үр дүнг нийтэд түгээх вэб хуудас хөтлөх, түүнд урилга, бусад мэдээлэл тавих арга, хэлбэрийг цаашид боловсронгуй болгоно.
  • Сумдын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийг мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангана.
  • Худалдан авах ажиллагааны чиглэлээр мэргэшсэн хүний нөөцийн бодлогыг бэхжүүлнэ.

HomeБидний тухайЭрхэм зорилго, зорилт