Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө

  • PDFPrintE-mail

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2014 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө ТАТАЖ АВАХ

Байгууллагын 2014 оны өөрийн төсвийн зарлагын сарын хуваарь

  • PDFPrintE-mail

Байгууллагын 2014 оны өөрийн төсвийн зарлагын сарын хуваарь  ТАТАЖ АВАХ

Баян-Өлгий аймгийн Орон нутгийн жөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

  • PDFPrintE-mail

Баян-Өлгий аймгийн Орон нутгийн жөгжүүлэх сангийн хөрөнгөөр 2014 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний жагсаалт

Аймгийн ИТХ-ын хуралдааны 2013 оны 30-р тогтоолын 23-р хавсралт   ТАТАЖ АВАХ