Нийцлийн аудитын дүн - 2013

  • PDFPrintE-mail

Худалдан авах ажиллагааны албаны 2013 оны үйл ажиллагааны үр дүнд аймгийн

Аудитын газраас хийсэн нийцлийн аудитын дүн   ТАТАЖ АВАХ

ХАААлбаны 2013 оны үйл ажиллагаанд Сангийн яамнаас өгсөн үнэлгээ

  • PDFPrintE-mail

ХАААлбаны 2013 оны үйл ажиллагаанд Сангийн яамнаас өгсөн үнэлгээ  ТАТАЖ АВАХ

 

2013 оны худалдан авах ажиллагааны ЖИЛИЙН тайлан

  • PDFPrintE-mail

2013 оны худалдан авах ажиллагааны ЖИЛИЙН  тайлан   ТАТАЖ АВАХ