Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Их буланд цахилгаан татах ажил/БӨАОНӨГ201700013 /

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

                                   

2017.08.14

                                                           

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргань сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Баян-Өлгий аймгийн Бугат сумын Их буланд цахилгаан татах ажил/БӨАОНӨГ201700013 –ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.Тендерийн бичиг баримтыг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50000/тавин мянган /төгрөгөөр Орон нутгийн өмчийн газрын Төрийн сангийн:100020051424 тоот дансанд тушааж худалдан авч болно.Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногт хүчинтэй.Тендер нь хялбарчуулсан цахим хэлбэрээр явагдах болсон тул tender.gov.mn сайтанд орж дэлгэрэнгүй мэдээлэлийг татаж авч болно.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017оны 08-р сарын 21өдөр 10цаг 00минутаас-аас өмнө Баян-Өлгий аймаг ЗДТГ-ын байр 122 тоот өрөө ОНӨГазрын мэргэжилтэн С.Сайранбек.утас:94516999 хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017оны 08-р сарын 21 өдөр -ны өдрийн 11цаг 00 минут[1]-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх.Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

                                           

                                        

Хаяг:

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын байр 1-р давхар 122-тоот өрөө ОНӨГазрын мэргэжилтэн С.Сайранбек Утас:94516999 хаягаар ирүүлнэ.[1]       Тендерийг хүлээж авах эцсийн хугацааг дууссанаас хойш 1 цагийн дотор байна.

Аймгийн Засаг Даргын Тамгын газарт албаны автомашин худалдан авах

               ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017.07.19

                       

Аймгийн засаг дарга нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймгийн Засаг даргын тамгын газарт  албаны автомашин БӨАОНӨГ/201705032–ыг нийлүүлэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү тендер хялбаршуулсан цахим тендерээр зарлагдаж байгаа учир www.tender.bo.gov.mn хаягаар мэдээлэлээ авна уу.

Тендерийн баримт бичгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтөйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50 000 (тавин мянган) төгрөгөөр Төрийн сангийн 100020051424 тоот дансанд төлж худалдан авч болно. Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

         Үнийн саналыг 2017 оны 07 сарын 26 өдөр 10 цаг 00 минут-аас өмнө Аймгийн ЗДТГ-ын байр 1 давхар 122 тоот утас: 70427593 хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017 оны 07 сарын 26-ны өдрийн 10 цаг 30 минутад нээнэ.

Монгол улсын гарал үүсэлтэй бараанд давуу эрхийн зөрүү тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

[Аймгийн ЗДТГ-ын байр 1 давхар 122 тоот утас: 70427593]

Өлгий сумын 8 дугаар багийн дөрвөн замын гэрлэн дохионы гэрэлтүүлэгийн ажил

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

Захиалагчийн нэрБаян-Өлгий аймгийн Засаг дарга нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Өлгий сумын 8 дугаар багийн дөрвөн замын гэрлэн дохионы гэрэлтүүлэгийн ажл-ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017.06.29 10:00-аас өмнө tender.gov.mn цахимаар Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Х.Жанибек  утас:88051994  хаягаар ирүүлнэ.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50 000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендерийн бичиг баримтын төлбөр хийх данс: Төрийн сан: 100 020051424 Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017.06.29 -ны өдрийн 11:00-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Баян Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын байр 1 давхар 122 тоот

Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Х.Жанибек.  утас:88051994

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ӨРӨӨНИЙ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

                                                       Нэг. ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА


БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРАЛ нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ИТХ-ЫН АЛБАН ӨРӨӨНИЙ УРСГАЛ ЗАСВАРЫН АЖИЛ–ы гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.

Тендерийн бичиг баримтыг эргэн төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр 50000 /тавин мянган/ төгрөгөөр Орон нутгийн өмчийн газрын Төрийн сангийн: 100020051424 тоот дансанд тушааж худалдан авч болно Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногт хүчинтэй.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017он 06-сарын 30-ны өдөр 10цаг 00минут -аас өмнө Баян-Өлгий аймаг ЗДТГ-ын байр 122 тоот өрөө ОНӨГазрын мэргэжилтэн Д.Ансаган утас: 99420707 хаягаар ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй тендерт оролцогчдыг байлцуулан 2017 оны 06-р сарын 30-ны -ны өдрийн 11цаг 00 минут -т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГазрын байр 1-р давхар 122 тоот өрөө ОНӨГазрын мэргэжилтэн Д.Ансаган Утас:99420707 хаягаар ирүүлнэ.

Холбоо барих мэдээлэл

Утас: 70427593, 70423111

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

АЗДТГазрын байр,110 тоот өрөө

 5 -р баг - Өлгий сум
Баян-Өлгий аймаг- Монгол Улс

 

 

HomeТендер шалгаруулалт