Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

2017.10.12

1.  Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга нь “Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ  байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.  Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх гүйцтгэгчийг сонгох” болно.

3.  Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

3.1  Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

3.2  Ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

3.3  Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, татварын байгууллагын тодорхойлолт/

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4.  Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 09 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Орон нутгийн өмчийн газар, 122 тоот

Б.Ботакөз, утас:99428007

 

Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

1.  Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга нь “Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажил”-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ  байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

2.  Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь “Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын төвд шинээр барих болон шинэчлэх хатуу хучилттай авто замын зураг төсөл боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх гүйцтгэгчийг сонгох” болно.

3.  Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлнэ.

Үүнд:

3.1  Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар

3.2  Ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл

3.3  Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, татварын байгууллагын тодорхойлолт/

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

4.  Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 09 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар 2017 оны 10 дугаар сарын 12-ны өдрийн 10 цаг 00 минутын дотор ирүүлнэ үү.

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын байр, 1 давхар

Орон нутгийн өмчийн газар, 122 тоот

Б.Ботакөз, утас:99428007

  

Өлгий сумын 13 дугаар багийн үйлдвэрийн бүсийн трансформатор болон орон сууцы трансформатор нийлүүлэх ажил

Нэг.  ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

                                   

2017.09.14 

Захиалагчийн Баян-Өлгий аймгийн Засаг дарга нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Өлгий сумын 13 дугаар багийн үйлдвэрийн бүсийн трансформатор болон орон сууцы трансформатор нийлүүлэх ажил–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Үнийн саналыг 2017.09.21 10:00-аас өмнө Баян Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын байр 1 давхар 122 тоот Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Х.Жанибек  утас:88051994  хаягаар ирүүлнэ.

Тендерийн баримт бичгийг бичгээр хүсэлтээ гаргаж, эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр иж бүрдэл бүрийг нь 50 000 төгрөгөөр худалдан авч болно. Тендерийн бичиг баримтын төлбөр хийх данс: Төрийн сан: 100 020051424 Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс эхлэн 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017.09.21-ны өдрийн 10:30-т нээнэ.

Дотоодны давуу эрх тооцох эсэх. Тооцохгүй

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

Баян Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын байр 1 давхар 122 тоот

 Аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын мэргэжилтэн Х.Жанибек.  утас:88051994

Аймгийн Бөхөн уулын бэлд шинээр гүний өрөмдмөл худаг гаргах ажил

ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

2017.09.11

Аймгийн Засаг дарга нь сонгогдсон эрх бүхий тендерт оролцогчдоос Аймгийн Бөхөн уулын бэлд шинээр гүний өрөмдмөл  худаг гаргах ажил–ыг гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг  урьж байна.

Үнийн санал ирүүлэх ажлын зураг, техникийн тодорхойлолт болон холбогдох бусад материалыг хавсаргасан болно.

Тендерийн  баримт бичгийн иж бүрдэл бүрийг нь 50 000( тавин мянган ) төгрөгийг эргэж төлөгдөхгүй нөхцөлтэйгээр  Төрийн сангийн 100020051424 тоот дансанд төлж худалдаж авна уу.

Үнийн саналыг 2017  оны 9-р сарын 18-ний өдөр 1000 цаг-аас өмнө аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байр, 1-р давхар ОНӨГазрын 122 тоот өрөөнд ирүүлнэ.

Үнийн саналыг нээлтэд оролцох хүсэлтэй  тендерт оролцогчдыг байлцуулан  2017 оны 9-р сарын 18-ний өдрийн 1030 цаг-т нээнэ.

Дотоодын давуу эрх тооцохгүй.

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

 

Баян-Өлгий аймгийн Засаг Даргын Тамгын газрын байр,

Орон нутгийн өмчийн газар, 1 давхар 122 тоот

Утас: 70427593, 99428007

Холбоо барих мэдээлэл

Утас: 70427593, 70423111

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

АЗДТГазрын байр,110 тоот өрөө

 5 -р баг - Өлгий сум
Баян-Өлгий аймаг- Монгол Улс

 

 

HomeТендер шалгаруулалт