Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

$11.      [Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ] нь [Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил]-ийг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

$12.      Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ нь [Баян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөлийг боловсруулах ажлыг хийж гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийг сонгох] болно.

$13.      Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх хуулийн этгээд нь ТБОНӨХБАҮХАТ Хуулийн 14-16 дугаар зүйлд заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагуудыг хангаж буйг нотлох баримт бичгийн баталгаажуулсан хуулбарыг хавсарган ирүүлэнэ.

Үүнд:

  3.1 Байгууллагын ерөнхий танилцуулга, байгууллагын гэрчилгээний хуулбар 
  3.2 Ижил төстэй ажлын туршлагын талаарх мэдээлэл
  3.3 Зөвлөх хуулийн этгээдийн ажиллах боловсон хүчний чадавхийн талаарх мэдээлэл     /голлох инженер техникийн ажилчдын ур чадварын мэдээлэл, туршлага
  3.4 Зөвлөх хуулийн этгээдийн санхүүгийн чадавхийн мэдээлэл /Сүүлийн 1 жилийн санхүүгийн тайлан, татварын байгууллагын тодорхойлолт

Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.

$14.      Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг [2017 оны 5 дугаар сарын 22-ний өдрийн 09 цагийн] хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгээ дор дурдсан хаягаар [2017 оны 5 дугаар сарын 22 өдрийн 10 цаг 00 минут]–ний дотор ирүүлнэ үү.

[ЗДТГ-ын байр, 1 давхар Орон нутгийн өмчийн газар

(122 тоот, А.Багдад, утас 99426199]

Холбоо барих мэдээлэл

Утас: 70427593, 70423111

 

Худалдан авах ажиллагааны алба

АЗДТГазрын байр,110 тоот өрөө

 5 -р баг - Өлгий сум
Баян-Өлгий аймаг- Монгол Улс

 

 

HomeТендер шалгаруулалтБаян-Өлгий аймгийн Өлгий сумын үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах ажил