Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Алтанцөгц сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн халаалтын шугмын засварын ажил 140
2 Улаанхус сумын 1-р багийн конторын засвар 192
3 Сагсай сумын 6-р багийн Аркалыкийн модон гүүрийг шинээр барих 162
4 Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газарт тусгай хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх 156
5 Зөвлөх үйлчилгээ /сурах бичиг боловсруулах, хэвлэх/ 151
6 Толбо чиглэлийн ойжуулалтын талбайг цахилгаанжуулах 152
7 Өлгий сумын хүүхэд залуучуудын паркт мод услах гүний худаг 3, ногоон хашааны бөхөн уул талын хашаанд мод услах гүний 2 худаг гаргах 155
8 Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын заал болон хүндэтгэлийн вествюлийн засвар 274
9 Чихэртэйн голын ай савын байгалийн цогцолборт газрыг тэмдэгжүүлэх ажил 205
10 Буянт сумын Өмнөголын замын засар 221

HomeТендер шалгаруулалтТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН