Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Алтанцөгц сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн халаалтын шугмын засварын ажил 106
2 Улаанхус сумын 1-р багийн конторын засвар 165
3 Сагсай сумын 6-р багийн Аркалыкийн модон гүүрийг шинээр барих 137
4 Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газарт тусгай хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх 130
5 Зөвлөх үйлчилгээ /сурах бичиг боловсруулах, хэвлэх/ 124
6 Толбо чиглэлийн ойжуулалтын талбайг цахилгаанжуулах 122
7 Өлгий сумын хүүхэд залуучуудын паркт мод услах гүний худаг 3, ногоон хашааны бөхөн уул талын хашаанд мод услах гүний 2 худаг гаргах 134
8 Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын заал болон хүндэтгэлийн вествюлийн засвар 254
9 Чихэртэйн голын ай савын байгалийн цогцолборт газрыг тэмдэгжүүлэх ажил 186
10 Буянт сумын Өмнөголын замын засар 206

HomeТендер шалгаруулалтТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН