Title Filter 

Display # 
# Article Title Hits
1 Алтанцөгц сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн халаалтын шугмын засварын ажил 117
2 Улаанхус сумын 1-р багийн конторын засвар 180
3 Сагсай сумын 6-р багийн Аркалыкийн модон гүүрийг шинээр барих 148
4 Цахилгаан Шугам Сүлжээний Газарт тусгай хэрэгцээний автомашин нийлүүлэх 143
5 Зөвлөх үйлчилгээ /сурах бичиг боловсруулах, хэвлэх/ 137
6 Толбо чиглэлийн ойжуулалтын талбайг цахилгаанжуулах 132
7 Өлгий сумын хүүхэд залуучуудын паркт мод услах гүний худаг 3, ногоон хашааны бөхөн уул талын хашаанд мод услах гүний 2 худаг гаргах 140
8 Аймгийн ЗДТГ-ын хурлын заал болон хүндэтгэлийн вествюлийн засвар 260
9 Чихэртэйн голын ай савын байгалийн цогцолборт газрыг тэмдэгжүүлэх ажил 190
10 Буянт сумын Өмнөголын замын засар 211

HomeТендер шалгаруулалтТЕНДЕРИЙН ҮР ДҮН