Шуурхай мэдээ

БАЙГУУЛЛАГЫН ТАНИЛЦУУЛГА

                   Улсын Их Хурлын  2002 оны 58 дугаар  тогтоолоор Ерөнхий сайдын дэргэд Мэргэжлийн хяналтын газар болгон зохион байгуулах шийдвэр гарснаар олон салбарын улсын байцаагчид хамтран хяналт шалгалтыг иж бүрэн хийж, тухайн байгууллага албан тушаалтны үйл ажиллагаанд бодитой үнэлэлт өгөх, ажилд нь бүх талын туслалцаа дэмжлэг үзүүлэх нөхцлийг бүрдүүлж хэлтэс, тасгийн зохион байгуулалтанд орж үйл ажиллагаа нь өргөжиж,  одоо   51 ажиллагсадтайгаас 35 улсын байцаагч хяналт шалгалтын ажлыг гүйцэтгэж хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэнд хяналт тавьж ажиллаж байна.

Read 68 times
Rate this item
(0 votes)
Published in Танилцуулга
Super User

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris hendrerit justo a massa dapibus a vehicula tellus suscipit. Maecenas non elementum diam.
Website : smartaddons.com

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ

There are no product matching selection!

Сошиал хуудас