Шуурхай мэдээ

Баян-Өлгий аймгийн Орон нутгийн өмчин газар

Display Num 
Num Title
1 Тендер шалгаруулалт хэр шударга явагдаж байна гэж үзэж байна вэ?

Сошиал хуудас