Шуурхай мэдээ

Тендер шалгаруулалт хэр шударга явагдаж байна гэж үзэж байна вэ?

Voting for this poll has ended


Statistics:

Үгүй
Votes: 2
25%  
Тийм
Votes: 6
75%  
Мэдэхгүй байна
Votes: 0
0%  

Number of Voters   8
Start Voting   2020-01-13 17:15:12
End Voting   2020-02-13 17:15:12

Сошиал хуудас