HAAG

Алтай сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201083 1. Баян-Өлгий аймгийн Алтай сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой […]

READ MORE

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-17 Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240101121 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: 3. Тендерийг 2024 оны 05 […]

READ MORE

Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201014 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих: 3. Үнийн […]

READ MORE

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-17 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240101120 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: 3. […]

READ MORE

Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-15 Тендер шалгаруулалтын нэр: Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗГХЭГ/20240102016 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: 04    ” Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын суудлын авто машин “ Дотоодын үйлдвэрээс худалдан […]

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн драмын театрийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-12 Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн драмын театрийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240101074 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: 3. Тендерийг 2024 оны 05 -р сарын 03 -ны өдрийн 10 цаг […]

READ MORE

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-10 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240102060 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: 01 ” Өлгий сумын ерөнхий боловсролын 1,2,3,4,5 дугаар сургуулийн сурагчийн ширээ, сандал […]

READ MORE

Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-08 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240102061 1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих: 3. Тендерийг 2024 оны 04 -р сарын […]

READ MORE

2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГӨӨ ГАРГАЖ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГАТАЙ ГАРЫН ҮСЭГ ҮЗЭГЛЭН АЛБАЖУУЛАВ.

Аймгийн Засаг дарга А.Камелият өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, төрийн болон орон нутгийн өмчит байгууллагын удирдлагуудын 2023 онд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын үр дүнг дүгнэн цэгнэж цаашид хэрэгжүүлэх ажлын талаар ажиллах гэрээг үзэглэв. Байгууллагууд салбар яамнаас аймгийн Засаг даргатай байгуулсан гэрээ болон чиг үүргийнхээ дагуу энэ онд хийж хэрэгжүүлэх ажилтай уялдуулан боловсруулагдсан гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг ийнхүү батлууллаа.

READ MORE

Малчдын дамжин өнгөрөх буудал шинээр барих /Хар чулуутын дээд талд/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Малчдын дамжин өнгөрөх буудал шинээр барих /Хар чулуутын дээд талд/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАССЗДТГ/20240201002 1. Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын Засаг даргын тамгын газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна. 2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой […]

READ MORE