Тендерийн урилга

Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах

Огноо: 2023-03-30 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312055 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312088 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312084 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312088 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Дэлүүн сумын соёлын төвд хатуу, зөөлөн эдлэл худалдан авах

Огноо: 2023-03-24 Тендер шалгаруулалтын нэр: Дэлүүн сумын соёлын төвд хатуу, зөөлөн эдлэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312069

Дэлгэрэнгүй

Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн Эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил

Огноо: 2023-03-23 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн Эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Дэлүүн сумын багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах

Огноо: 2023-03-23 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Дэлүүн сумын багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312071 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах

Огноо: 2023-03-14 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312055 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Толбо сумын гүний худаг /6-р баг/ гаргах ажил

Огноо: 2023-03-13 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Толбо сумын гүний худаг /6-р баг/ гаргах ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312042 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

Огноо: 2023-03-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312084 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй