Мэдээ

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН 2022 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Баян-Өлгий аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын сургалтад

Дэлгэрэнгүй

БАРУУН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН АЖИЛТНУУДЫН СУРГАЛТ, ЗӨВЛӨГӨӨН

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар, Төрийн худалдан авах ажиллагааны газар, Нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар,

Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОНД ээ-ААР ШАЛГАРЛАА

Төр засгийн бодлого, шийдвэр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг салбарын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлэн, иргэдэд

Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баяр боллоо

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага байгуулагдсаны 10 жилийн ойн хүрээнд салбарын албан хаагчдын уулзалт, салбарт

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэл

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар нь орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэлийг  2023

Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдгийн ня-бо нарын сургалт

Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдгийн 2022 оны санхүүгийн тайланг цахимаар нэгтгэхтэй холбогдуулан сургалт зохион байгуулж

Дэлгэрэнгүй

Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сан хамруулсан

Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцуулан хүүхдүүд

Дэлгэрэнгүй

Ажилтан албан хаагч нарын эрүүл мэндийн үзлэг

Тус байгууллагын ажилтан албан хаагч нар 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Фатиха эмнэлэгтэй

Дэлгэрэнгүй