Б.Жанибекийг хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээгээр томилох тухай.pdf