ЭЦЭГ, ЭХИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГТ ОРОЛЦЛОО

Тус газрын дэргэдэх эцэг, эхийн зөвлөлийн гишүүд аймгийн Хүүхэд гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газраас зохион байгуулж буй “Монгол гэр бүл” хэлэлцүүлэгт оролцлоо.
Гэр бүлийн орчны 5 төрлийн асуудлын хүрээнд хэлэлцүүлэг өрнүүлж, шийдвэрлэх арга зам, шийдлүүдийг хэлэлцлээ.