Санал хүсэлт

Утас:

75073434

Цахим шуудан:

tender@bo.spa.gov.mn

Байршил:

Баян-Өлгий аймаг, Өлгий сум, 11 дүгээр баг, Эрүүл мэнд 1 гудамж, Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн 3 давхарт

Санал хүсэлт

Online Booking Form