Санал хүсэлт

Утас:

70427593

Цахим шуудан:

info@tender.gov.mn

Байршил:

Баян-Өлгий, Өлгий, 5-р баг, Ховд гол,
Гудамж-Жылхышы 1-109

Санал хүсэлт