Санал хүсэлт

Утас:

70427593

Цахим шуудан:

info@tender.gov.mn

Байршил:

Баян-Өлгий, Өлгий, 5-р баг, Ховд гол,
Төрийн үйлчилгээний цогцолборын 3 давхарт

Санал хүсэлт

Online Booking Form