Авлигын эсрэг

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651&fbclid=IwAR1maWYHcqAAHa4av-lX6yGJIoYPNF3Sw-ZjphqXT-sFjVYzSNkKRReybXw

Дэлгэрэнгүй

Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ

Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй “Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ” соён гэгээрүүлэх аянд манай байгууллага

Дэлгэрэнгүй