Тендер

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц

Дэлгэрэнгүй

XII.1.172 Цэвэр усны шугам татах /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр баг, 1, 2 дугаар гудамж/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ XII.1.172 Цэвэр усны шугам татах /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/ Тендер

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2

Дэлгэрэнгүй

ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймаг, сумын ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗГХЭГ/202202015  

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-23 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: XII.1.153 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХБЯ/202212068

Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

Дэлгэрэнгүй

Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-22 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан

Дэлгэрэнгүй