Month: March 2023

Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах

Огноо: 2023-03-30 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай суманд эхо аппарат худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312055 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдгийн ня-бо нарын сургалт

Орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдгийн 2022 оны санхүүгийн тайланг цахимаар нэгтгэхтэй холбогдуулан сургалт зохион байгуулж

Дэлгэрэнгүй

Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сан хамруулсан

Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцуулан хүүхдүүд

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312088 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312084 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх

Огноо: 2023-03-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын аюулгүй нөөцөд нэмэлтээр тэжээл бэлтгэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312088 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Дэлүүн сумын соёлын төвд хатуу, зөөлөн эдлэл худалдан авах

Огноо: 2023-03-24 Тендер шалгаруулалтын нэр: Дэлүүн сумын соёлын төвд хатуу, зөөлөн эдлэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312069

Дэлгэрэнгүй

Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн Эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил

Огноо: 2023-03-23 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Улаанхус сумын Хөх хөтөл багийн Эрүүл мэндийн төвийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Дэлүүн сумын багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах

Огноо: 2023-03-23 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Дэлүүн сумын багийн дарга, эмч нарыг унаажуулах ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312071 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Ажилтан албан хаагч нарын эрүүл мэндийн үзлэг

Тус байгууллагын ажилтан албан хаагч нар 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Фатиха эмнэлэгтэй

Дэлгэрэнгүй