Month: January 2024

ХӨГЖӨӨНТ ЦЭНГЭЭНТ “АХА” ТЭМЦЭЭН ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Тус газрын албан хаагчдын бие бүрэлдэхүүний чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор танин мэдэхүйн ,

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Тендер

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 15 дугаар цэцэрлэгийн дээврийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201081

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн төвийн айл өрхүүдэд ухаалаг тоолуур тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн төвийн айл өрхүүдэд ухаалаг тоолуур тавих Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240102058

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах, барих загсны агнуурын бүс тогтоож, нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын Урт хүйтэнд модон гүүр барих ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Ажил ТЕНДЕР

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн ЗДТГ-ын бичиг хэрэг нийлүүлэх

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАЗДТГ/20240202002

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн ЗДТГ-ын тээвэр, шатахуун нийлүүлэх

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАЗДТГ/20240102001

Дэлгэрэнгүй

Баяннуур сумын төвийн хатуу хучилттай авто замын зураг, төсөв боловсруулах ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Зөвлөх үйлчилгээ ТЕНДЕР

Дэлгэрэнгүй

“ХҮҮХДЭЭ ХАРАА ХЯНАЛТГҮЙ ОРХИХ, ЭРСДЭЛТ НӨХЦӨЛД ӨРТҮҮЛЭХЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ” СЭДЭВТ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар албан даалгаврын

Дэлгэрэнгүй