Тендерийн урилга

Даян боомтод цахилгаан татах ажлын зураг төсөл

Огноо : 2023-06-13 Тендер шалгаруулалтын нэр: Даян боомтод цахилгаан татах ажлын зураг төсөл Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202206104 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

“Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах

Огноо: 2023-05-29 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: “Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил

Огноо: 2023-05-25 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312021 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах

Огноо: 2023-05-09 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312034 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар шорооны ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар

Дэлгэрэнгүй

Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх

Огноо: 2023-04-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312096

Дэлгэрэнгүй

Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх

Огноо: 2023-04-21 Тендер шалгаруулалтын нэр: Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304120 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй