Month: April 2022

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН 2022 ОНЫ УЛСЫН ҮЗЛЭГ ТООЛЛОГЫН СУРГАЛТ

Баян-Өлгий аймгийн Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн 2022 оны улсын үзлэг тооллогын сургалтад

Дэлгэрэнгүй

ЭД ХӨРӨНГИЙН УЛСЫН ҮЗЛЭГ, ТООЛЛОГОД ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИД БҮХ БАЙГУУЛЛАГЫГ ХАМРУУЛНА

Монгол Улсын Засгийн газраас “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийн улсын үзлэг, тооллого”-ыг 2022

Дэлгэрэнгүй

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ САЛБАРЫН НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН БОЛЛОО

Төрийн өмчийн бодлого, зохицуулалтын газраас “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн харилцааны салбарын “НЭГДСЭН СУРГАЛТ ЗӨВЛӨГӨӨН”-ийг 04

Дэлгэрэнгүй