Month: December 2023

Өвс бэлтгэх

ЗАХИАЛАГЧ: Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ: Бараа ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР: БӨАОНӨГ/202311198

Дэлгэрэнгүй

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651&fbclid=IwAR1maWYHcqAAHa4av-lX6yGJIoYPNF3Sw-ZjphqXT-sFjVYzSNkKRReybXw

Дэлгэрэнгүй

ЖУРАМ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16760243502651&fbclid=IwAR1maWYHcqAAHa4av-lX6yGJIoYPNF3Sw-ZjphqXT-sFjVYzSNkKRReybXw

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын Урт хүйтэнд модон гүүр барих ажил

ЗАХИАЛАГЧ:Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ:Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР:БӨАОНӨГ/202310191 УРИЛГЫН ДУГААР:БӨАОНӨГ/202310191/02/01 САНХҮҮЖИЛТИЙН

Дэлгэрэнгүй

Баяннуур сумын тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

ЗАХИАЛАГЧ:Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ:Ажил ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР:БӨАОНӨГ/202312089 УРИЛГЫН ДУГААР:БӨАОНӨГ/202312089/03/01 САНХҮҮЖИЛТИЙН

Дэлгэрэнгүй