Month: April 2023

Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх

Огноо: 2023-04-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312096

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэл

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар нь орон нутгийн өмчийн 2022 оны тайлан, мэдээний нэгтгэлийг  2023

Дэлгэрэнгүй

Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх

Огноо: 2023-04-21 Тендер шалгаруулалтын нэр: Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304120 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Алтай сумын төвд гэрэлтүүлэг тавих ажил

Огноо: 2023-04-07 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай сумын төвд гэрэлтүүлэг тавих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312020 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Булган сумын цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил

Огноо: 2023-04-12 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312007 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгын засварын ажил

Огноо: 2023-04-11 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгын засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304098

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 8 дугаар багт явган хүний зам тавих

Огноо: 2023-04-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 8 дугаар багт явган хүний зам тавих ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312025

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 8 дугаар багийн гэрэлтүүлгийн /нарны цэнгээр/ ажил

Огноо: 2023-04-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 8 дугаар багийн гэрэлтүүлгийн /нарны цэнгээр/ ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312019

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын Ямаат 5 дугаар багт гүний худаг гаргах ажил

Огноо: 2023-04-07 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын Ямаат 5 дугаар багт гүний худаг гаргах ажил ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын баруун захад сүлжээ оруулах ажлын аймгийн оролцоо

Огноо: 2023-04-07 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын баруун захад сүлжээ оруулах ажлын аймгийн оролцоо ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312085

Дэлгэрэнгүй