Month: May 2023

“Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах

Огноо: 2023-05-29 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: “Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил

Огноо: 2023-05-25 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОНД ээ-ААР ШАЛГАРЛАА

Төр засгийн бодлого, шийдвэр аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг салбарын хэмжээнд амжилттай хэрэгжүүлэн, иргэдэд

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312021 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага байгуулагдсаны 10 жилийн ойн баяр боллоо

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжлийн байгууллага байгуулагдсаны 10 жилийн ойн хүрээнд салбарын албан хаагчдын уулзалт, салбарт

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах

Огноо: 2023-05-09 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312034 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар шорооны ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар

Дэлгэрэнгүй