Тендер

Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Баяннуур, Бугат, Буянт, Дэлүүн, Сагсай, Улаанхус, Цэнгэл, Ногооннуур, Толбо сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Алтай, Баяннуур, Бугат, Буянт, Дэлүүн,

Дэлгэрэнгүй

Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Бугат сум, Буга баг/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Бугат сум, Буга баг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХЯ/20240101030

Дэлгэрэнгүй

Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Баяннуур сум/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах, барих загсны агнуурын бүс тогтоож, нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах, барих загсны агнуурын бүс тогтоож,

Дэлгэрэнгүй

Соёлын төвийн дулааны шугам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Соёлын төвийн дулааны шугам /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: СОЯ/20240101024

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол, хүүхэд хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Боловсрол, хүүхэд хамгааллын салбарын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/20240102145

Дэлгэрэнгүй

Толбо сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Толбо сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201087 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сум, Ховд голд гатлага онгоц / паром / тавих ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сум, Ховд голд гатлага онгоц / паром / тавих

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сургуулийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Булган сум, 2 дугаар сургууль/ Тендер

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн эмнэлгийн сэргээн засах тасгийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Нэгдсэн эмнэлгийн сэргээн засах тасгийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201112 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй