Тендер

Толбо сумын гүний худаг /6-р баг/ гаргах ажил

Огноо: 2023-03-13 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Толбо сумын гүний худаг /6-р баг/ гаргах ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312042 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх

Огноо: 2023-03-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтанцөгц сумын өвс, тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312084 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

Дэлгэрэнгүй

Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Бага сургуулийн барилга, 160 суудал /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар

Дэлгэрэнгүй

Сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар /Баян-Өлгий, Бугат сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сумын ЗДТГ-ын барилгын засвар /Баян-Өлгий, Бугат сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗГХЭГ/202202032

Дэлгэрэнгүй

Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Бетон гүүр /Баян-Өлгий, Улаанхус сум, Хөх хөтөл баг/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтанцөгц

Дэлгэрэнгүй

XII.1.172 Цэвэр усны шугам татах /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр баг, 1, 2 дугаар гудамж/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ XII.1.172 Цэвэр усны шугам татах /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 1 дүгээр

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам /Баян-Өлгий, Алтай сум/ Тендер

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сургуулийн дотуур байрны барилга, 30 ор /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум, 2

Дэлгэрэнгүй