Тендер

ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-25 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймаг, сумын ЗДТГ-ын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗГХЭГ/202202015  

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-23 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: XII.1.153 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХБЯ/202212068

Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Өлгий сум, 5 дугаар баг/

Дэлгэрэнгүй

Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-22 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан

Дэлгэрэнгүй

Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: СОЯ/202212030

Дэлгэрэнгүй

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл

Дэлгэрэнгүй

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл

Дэлгэрэнгүй

ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-15 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202212007  

Дэлгэрэнгүй