Тендерийн урилга

Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-24 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Дотуур байрны барилга, 100 ор /Баян-Өлгий, Алтанцөгц сум/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-22 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан

Дэлгэрэнгүй

Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: СОЯ/202212030

Дэлгэрэнгүй

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл

Дэлгэрэнгүй

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл

Дэлгэрэнгүй

ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-15 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202212007  

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын төвд хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай барих ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-15 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын төвд хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай барих ажил ​Тендер

Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-02 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/202212017

Дэлгэрэнгүй

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-01 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-01 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/202212016

Дэлгэрэнгүй