Тендерийн урилга

Өлгий сумын 19 дүгээр цэцэрлэгийн цэвэр, бохир усны шугамын засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 19 дүгээр цэцэрлэгийн цэвэр, бохир усны шугамын засвар

Дэлгэрэнгүй

Хөдөө аж ахуйн зориулалттай трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөдөө аж ахуйн зориулалттай трактор, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх Тендер

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 2 дугаар цэцэрлэгийн засварын ажил Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201090

Дэлгэрэнгүй

Алтай сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн спорт заалны засвар

Дэлгэрэнгүй

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-17 Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий,

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих

Дэлгэрэнгүй

Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ нэмэлт ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-17 Тендер шалгаруулалтын нэр: Хилийн цэргийн 0165 дугаар ангийн 1, 2 дугаар заставын

Дэлгэрэнгүй

Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-15 Тендер шалгаруулалтын нэр: Төрийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЗГХЭГ/20240102016 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Баян-Өлгий аймгийн драмын театрийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-12 Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн драмын театрийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240101074 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-10 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн хатуу эдлэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй