Тендерийн урилга

Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312034 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар шорооны ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар

Дэлгэрэнгүй

Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх

Огноо: 2023-04-27 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгоны нэгдсэн хогын цэгт техникийн нөхөн сэргээлт хийх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312096

Дэлгэрэнгүй

Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх

Огноо: 2023-04-21 Тендер шалгаруулалтын нэр: Төсөвт байгууллагуудад санхүүгийн программтай иж бүрэн компьютер нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304120 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Алтай сумын төвд гэрэлтүүлэг тавих ажил

Огноо: 2023-04-07 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай сумын төвд гэрэлтүүлэг тавих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312020 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Булган сумын цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил

Огноо: 2023-04-12 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын цэцэрлэгийн дээврийн засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312007 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгын засварын ажил

Огноо: 2023-04-11 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгын засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304098

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 8 дугаар багт явган хүний зам тавих

Огноо: 2023-04-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 8 дугаар багт явган хүний зам тавих ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312025

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 8 дугаар багийн гэрэлтүүлгийн /нарны цэнгээр/ ажил

Огноо: 2023-04-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 8 дугаар багийн гэрэлтүүлгийн /нарны цэнгээр/ ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312019

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын Ямаат 5 дугаар багт гүний худаг гаргах ажил

Огноо: 2023-04-07 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын Ямаат 5 дугаар багт гүний худаг гаргах ажил ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй