Тендерийн урилга

Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-08 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн төрийн албан хаагчдыг компьютержуулах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240102061 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Малчдын дамжин өнгөрөх буудал шинээр барих /Хар чулуутын дээд талд/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Малчдын дамжин өнгөрөх буудал шинээр барих /Хар чулуутын дээд талд/

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Огноо: 2024-04-05 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн сургууль, цэцэрлэгүүдийн зөөлөн эдлэл худалдан авах Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201016

Дэлгэрэнгүй

Цэвэр усны станцад генератор худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэвэр усны станцад генератор худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240202062 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт автомашин, механизм худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт автомашин, механизм худалдан авах

Дэлгэрэнгүй

Цагааннуур тосгонд гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгонд гэрэлтүүлэг тавих Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201043 1. Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн багаж худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн багаж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240202057 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201088 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны

Дэлгэрэнгүй