Тендерийн урилга

Цэвэр усны станцад генератор худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэвэр усны станцад генератор худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240202062 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт автомашин, механизм худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн цахилгаан шугам сүлжээний газарт автомашин, механизм худалдан авах

Дэлгэрэнгүй

Цагааннуур тосгонд гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгонд гэрэлтүүлэг тавих Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201043 1. Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн багаж худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Нэгдсэн эмнэлэгт дурангийн багаж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240202057 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201088 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын Ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн дотуур байрны

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур байрны барилгын их засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр:  Өлгий сумын Ерөнхий боловсролын 6 дугаар сургуулийн 80 хүүхдийн дотуур

Дэлгэрэнгүй

Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны хаалга, цонх солих ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1 дүгээр сургуулийн хичээлийн байрны

Дэлгэрэнгүй

Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий нисэх буудлын өргөтгөлийн барилга /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Татварын хэлтэст тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Татварын хэлтэст тавилга тоног төхөөрөмж худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240202047

Дэлгэрэнгүй