Тендерийн урилга

Аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах, барих загасны агнуурын бүс тогтоож, нарийвчилсан агнуур зохион байгуулалт, ан агнуурын менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах ажил

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ Огноо : 2023-11-28 Тендер шалгаруулалтын нэр: Аймгийн хэмжээнд ахуйн зориулалтаар агнах, барих загсны

Дэлгэрэнгүй

КОВШ ХУДАЛДАЖ АВАХ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-11-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Ковш худалдаж авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАБНСЗДТГ/202310002 Баян-Өлгий аймгийн Баяннуур сумын

Дэлгэрэнгүй

ӨВС БЭЛТГЭХ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-11-22 Тендер шалгаруулалтын нэр: Өвс бэлтгэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202311198 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн

Дэлгэрэнгүй

БАЯННУУР СУМЫН ТЭЖЭЭЛИЙН НӨӨЦ БҮРДҮҮЛЭХ

ЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-11-21 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Баяннуур сумын тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312089 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

ТЭЖЭЭЛ БЭЛТГЭХ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-11-21 Тендер шалгаруулалтын нэр: Тэжээл бэлтгэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202311199 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн

Дэлгэрэнгүй

ХОГИЙН ТОЛГОЙД ХАШАА ТАТАХ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-11-21 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Хогийн толгой хашаа татах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202311201 Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛИЙН БОЛОН ЖИМСНИЙ МОДНЫ ТАРЬЦ, СУУЛГАЦ ХУДАЛДАН АВАХ

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-10-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Гоёл чимэглэлийн болон жимсний модны тарьц, суулгац худалдан авах ​Тендер

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын Урт хүйтэнд модон гүүр барих ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-10-17 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэнгэл сумын Урт хүйтэнд модон гүүр барих ажил Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Алтай сумын сургуулийн хуучин дотуур байрны засвар

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-10-16 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Алтай сумын сургуулийн хуучин дотуур байрны засвар ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202306162

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажил /Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2023-10-10 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Сумын төвийн гэрэлтүүлгийн ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАЦСЗДТГ/202309031 Баян-Өлгий аймгийн Цэнгэл

Дэлгэрэнгүй