Тендерийн урилга

Баяннуур суманд цэцэрлэгийн зориулалттай байрыг газрын хамт худалдан авах

Огноо: 2023-10-06 Тендер шалгаруулалтын нэр: Баяннуур суманд цэцэрлэгийн зориулалттай байрыг газрын хамт худалдан авах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202304115

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын цахилгааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

Огноо: 2023-10-02 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Өлгий сумын цахилгааны хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202308190 1. Баян-Өлгий аймгийн орон

Дэлгэрэнгүй

Даян боомтод цахилгаан татах ажлын зураг төсөл

Огноо : 2023-06-13 Тендер шалгаруулалтын нэр: Даян боомтод цахилгаан татах ажлын зураг төсөл Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202206104 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

“Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах

Огноо: 2023-05-29 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: “Е-mongolia” Төрийн үйлчилгээний төвийн тоног төхөөрөмж, хатуу эдлэл худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил

Огноо: 2023-05-25 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Булган сумын Сөнхөл баг, гүүртийн голын модон гүүрийн засварын ажил ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 6 дугаар багт гэрэлтүүлэг тавих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312021 Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах ажил

Огноо: 2023-05-19 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 13 дугаар багийн 2 дугаар хэсгийн айл өрхийн цахилгаан татах

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах

Огноо: 2023-05-09 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын Найрамдал Толгойд удирдлагын байрын төвийн байр худалдан авах ​Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэнгэл сумын зарим айлуудыг цахилгаанд холбох ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202312034 Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар шорооны ажил

Огноо: 2023-05-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Даянгийн боомт улсын хил 17 дугаар баганаас Даянгийн застав хүртэлх замын газар

Дэлгэрэнгүй