Тендер шалгаруулалтын материалыг тухайн тендерт оролцогчдод ил болгох журам