Дуудлагын худалдаанд урьж байна.

Дуудлагын худалдаанд урьж байна. Худалдах тээврийн хэрэгслийн талаархи мэдээлэл, дуудлага худалдааны журам, худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг Орон нутгийн өмчийн газар /ЗДТГ-ын байр 1 дүгээр давхар/-аас ирж авна уу.