Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ

Авилгатай тэмцэх газраас зохион байгуулж буй “Зөв зөвд ШУДАРГА ЗӨВ” соён гэгээрүүлэх аянд манай байгууллага нэгдэж байна.