К.Самарханыг албан тушаалаас нь чөлөөлж, өөр албан тушаалд шилжүүлэх тухай