АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ҮНДЭСНИЙ ХУВЦСЫГ СУРТАЛЧЛАХ УРАЛДААНД НЭГДЛЭЭ

Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газраас Наурызын баярыг угтан зохион байгуулж буй “АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ҮНДЭСНИЙ ХУВЦСЫГ СУРТАЛЧЛАХ” уралдаанд тус газрын нийт албан хаагчид нэгдэн оролцож байна.