Ажилтан албан хаагч нарын эрүүл мэндийн үзлэг

Тус байгууллагын ажилтан албан хаагч нар 2023 оны 03 дугаар сарын 15-ны өдөр Фатиха эмнэлэгтэй хамтран урьдчилан сэргийлэх үзлэг, нарийн шинжилгээнд хамрууллаа. Тус эмнэлгийн багцын шинжилгээнд зүрхний бичлэг, хэвлийн эхо, шээс, цусны ерөнхий шинжилгээ, элэгний дэлгэрэнгүй шинжилгээ багтсан байна. Эмч нарын зүгээс албан хаагчдын шинжилгээний хариуг нэг бүрчлэн тайлбарлаж, зөвлөгөө өгч ажиллаа.

 

ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ГАЗАР