Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сан хамруулсан

Сурагчдын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан ажилтан алба хаагчдын хүүхдүүдэд аймгийн Номын сангийн үйл ажиллагаатай танилцуулан хүүхдүүд тус бүр карт нээлгэх номоор дамжуулан танин мэдэхүйг хөгжүүлэх чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхийг зорилго болгон ажиллаж байна.