НАУРЫЗЫН БАЯРЫН ТОХИОЛДУУЛАН ТУС ГАЗРЫН АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧИД КАЗАХ ҮНДЭСНИЙ ХУВЦАСААР ГОЁЛОО