Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын 11 дүгээр багийн 2 дугаар хэсэгт гэрэлтүүлэг тавих
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201014
1. Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:
Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих:
3. Үнийн санал дуудах ажиллагаанд шаардлагатай оролцогчийн тоо: [үнийн санал дуудах ажиллагаа хүчин төгөлдөр байхад шаардлагатай оролцогчийн тоог бичих]
4. Үнийн санал дуудах ажиллагааг 2024 оны 04 -р сарын 24 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут–д эхлүүлж, [хоёроос доошгүй цаг байхаар заана] хугацаанд зохион байгуулна.
5. Тендерийг 2024 оны 04 -р сарын 24 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 04 -р сарын 24 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут-д нээнэ.
6. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
7. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
8. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
9. Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд үйлчилгээний хураамж “50000 төгрөг”-ийг төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй байна.
ЗАХИАЛАГЧ:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ:
Ажил
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР:
БӨАОНӨГ/20240201014
УРИЛГЫН ДУГААР:
БӨАОНӨГ/20240201014/01/01
САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР:
Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
45,000,000 ₮
ТУХАЙН ОНД САНХҮҮЖИХ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
25,000,000 ₮
ХАА-НЫ МӨРДӨХ ЖУРАМ:
Харьцуулалтын арга
ЦАХИМ ТЕНДЕР ЭСЭХ:
Хялбаршуулсан цахим
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨЛӨВ:
Тендер хүлээн авч байгаа
75073434