6 ширхэг гүний худаг шинээр гаргах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ
Огноо: 2024-06-10
Тендер шалгаруулалтын нэр: 6 ширхэг гүний худаг шинээр гаргах
Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240101037
1.Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендер шалгаруулалтын баримт бичигт заасан шаардлага, шалгуур үзүүлэлт хангасан аж ахуй эрхлэгчийг тендер ирүүлэхийг урьж байна.
2. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ:

  • 01    ” Алтанцөгц сумын Ерөнхий боловсролын сургууль, Алтанцөгц сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн дотуур байр, Баяннуур сумын Ерөнхий боловсролын сургуулийн гүний худаг “
  • 02    ” Аймгийн цагдаагийн хэлтсийн авто зогсоолын гүний худаг “

3. Тендерийг 2024 оны 07 -р сарын 02 -ны өдрийн 10 цаг 00 минут–аас өмнө тендер шалгаруулалтын баримт бичигт зааснаар илгээх ба тендерийг 2024 оны 07 -р сарын 02 -ны өдрийн 10 цаг 30 минут-д нээнэ.
4. Тендерийн хувилбарт саналыг зөвшөөрөх эсэх: Зөвшөөрөхгүй
5. Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхтэй эсэх: Эрхгүй
6. Тендер нь түүнийг нээснээс хойш ажлын 30 ба түүнээс дээш өдрийн хугацаанд хүчинтэй байхаар тендерт заана.
7. Тендерийн баталгаа шаардах эсэх: 425,000 төгрөг. Тендерийн баталгаа шаардах бол тендер шалгаруулалтын баримт бичгийн заасан үнийн дүн бүхий тендерийн баталгааг холбогдох журмын дагуу цахим системээр ирүүлснээр тендер нээх болохыг анхаарна уу.

8. Тендер шалгаруулалтыг урьдчилан зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
9. Тендер шалгаруулалтыг хоёр үе шаттай зохион байгуулж байгаа эсэх: Үгүй
10. Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим системээр тендер шалгаруулалтын баримт бичигтэй үнэ төлбөргүй танилцах эрхтэй бөгөөд үйлчилгээний хураамж төлснөөр тендер шалгаруулалтад оролцох эрхтэй байна.
ЗАХИАЛАГЧ:
Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ТӨРӨЛ:
Ажил
ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ДУГААР:
БӨАОНӨГ/20240101037
УРИЛГЫН ДУГААР:
БӨАОНӨГ/20240101037/01/01
САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР:
Орон нутгийн төсөв
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
175,000,000 ₮
ТУХАЙН ОНД САНХҮҮЖИХ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:
175,000,000 ₮
ХАА-НЫ МӨРДӨХ ЖУРАМ:
Нээлттэй тендер шалгаруулалтын арга
ЦАХИМ ТЕНДЕР ЭСЭХ:
Хялбаршуулсан цахим
ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨЛӨВ:
Тендер хүлээн авч байгаа
Утас: 75073434