Тендерийн урилга

Сагсай сум, Ховд голд гатлага онгоц / паром / тавих ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сагсай сум, Ховд голд гатлага онгоц / паром / тавих

Дэлгэрэнгүй

Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн сум/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сумын төвийн хатуу хучилттай авто зам, 2.5 км /Баян-Өлгий, Дэлүүн

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн барилга худалдаж авах /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, 8 дугаар баг/

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Сургуулийн барилга худалдаж авах /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум, 8 дугаар баг/

Дэлгэрэнгүй

Баяннуур сумын Цагаан арал багийн дотуур байрны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Баяннуур сумын Цагаан арал багийн дотуур байрны засвар Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Төрөх тасгийн засвар

                             

Дэлгэрэнгүй

Өлгий сумын зарим багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Өлгий сумын зарим багуудын цахилгаан хангамжийг сайжруулах ажил Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй

Цагааннуур тосгоны дотуур байрны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цагааннуур тосгоны дотуур байрны засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201086 1. Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Цэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цэнгэл сумын Эрүүл мэндийн төвийн засвар Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/20240201078 1. Баян-Өлгий

Дэлгэрэнгүй

Цоохор нуурын чулуун хашааг уртасгах

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Цоохор нуурын чулуун хашааг уртасгах Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАССЗДТГ/20240201001 1. Баян-Өлгий аймгийн

Дэлгэрэнгүй

Баяннуур сумын Цагаан арал багийн дотуур байрны засвар

ТЕНДЕР ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАРЛАЛ Тендер шалгаруулалтын нэр: Баяннуур сумын Цагаан арал багийн дотуур байрны засвар Тендер шалгаруулалтын

Дэлгэрэнгүй