АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тус газрын эцэг, эхийн зөвлөлийн 2024 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу аймгийн Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжил, хамгааллын газартай хамтран албан хаагчдад “Хүүхэд хамгааллын эрх зүйн орчин,тогтолцоо” сэдэвт сургалтыг зохион байгуулсан.

Эцэг эхийн зөвлөл нь дараа дараагийн сургалт, арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулахаар төлөвлөн ажиллаж байна.