HAAG

Нээлттэй дуудлага худалдааны зар

READ MORE

Нээлттэй дуудлага худалдаанд урьж байна

READ MORE

Х.Гүлмерейг ажлаас түр чөлөөлөх тухай

READ MORE

Б.Жанибекийг хөдөлмөрийн хугацаатай гэрээгээр томилох тухай.pdf

READ MORE

Х.Бахытгүлд тусламж үзүүлэх тухай

READ MORE

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН – 2021 ОНЫ ХАГАС ЖИЛ

READ MORE

Дуудлагын худалдаанд урьж байна.

Дуудлагын худалдаанд урьж байна. Худалдах тээврийн хэрэгслийн талаархи мэдээлэл, дуудлага худалдааны журам, худалдаанд оролцох хүсэлтийн маягтыг Орон нутгийн өмчийн газар /ЗДТГ-ын байр 1 дүгээр давхар/-аас ирж авна уу.  

READ MORE

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАНД ХИЙСЭН АУДИТЫН ДҮГНЭЛТ

READ MORE

М.Алтынайгийн цалингийн шатлалыг ахиулах тухай

READ MORE

Ц.Кенжегүлд ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай

READ MORE