HAAG

Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Номын сангийн тоног төхөөрөмж /Баян-Өлгий, Өлгий сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: СОЯ/202212030                                                                                 […]

READ MORE

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХЯ/202211004 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах […]

READ MORE

Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-18 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: ЭХЯ/202211004 УРИЛГЫН ДУГААР: ЭХЯ/202211004/01/01 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Алтай Таван Богдын байгалийн цогцолборт газрын цахилгаан хангамж /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер […]

READ MORE

ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-15 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: ОБГ-ын шалган нэвтрүүлэх байрны барилгын ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202212007                                                                                   […]

READ MORE

Ногооннуур сумын төвд хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай барих ажил

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-15 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: Ногооннуур сумын төвд хүүхэд залуучуудын тоглоомын талбай барих ажил ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАОНӨГ/202212009                                                                             […]

READ MORE

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-02 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/202212017 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Улаанхус сум/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим […]

READ MORE

Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-01 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/202212014Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Цэцэрлэгийн барилга, 150 ор /Баян-Өлгий, Сагсай сум, 5 дугаар баг/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Сонирхогч […]

READ MORE

Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-01 Тендер шалгаруулалтын нэр:​ Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/ Тендер шалгаруулалтын дугаар: БШУЯ/202212016 Баян-Өлгий аймгийн орон нутгийн өмчийн газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Сургуулийн барилга, 320 суудал /Баян-Өлгий, Цэнгэл сум/–ыг гүйцэтгэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Сонирхогч этгээд худалдан авах ажиллагааны цахим […]

READ MORE

XII.1.153 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-02-01 ​Тендер шалгаруулалтын нэр: XII.1.153 Сумын төвийн гэрэлтүүлэг /Баян-Өлгий, Ногооннуур сум/ ​Тендер шалгаруулалтын дугаар: БХБЯ/202212068                                                                                 […]

READ MORE

Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-т шатхуун нийлүүлэх

ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА Огноо: 2022-01-26 Тендер шалгаруулалтын нэр: Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-т шатхуун нийлүүлэх Тендер шалгаруулалтын дугаар: БӨАЗДТГ/202201001 Баян-Өлгий аймгийн засаг даргын тамгын газар нь тендерийн баримт бичигт заасан шалгуур үзүүлэлт, шаардлагыг хангасан хуулийн этгээдийг Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-т шатхуун нийлүүлэх–ыг нийлүүлэх тухай тендер ирүүлэхийг урьж байна. Тендер шалгаруулалт нь дараах багцуудаас бүрдэнэ: Дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах бараа байгаа бол тодорхой бичих: Сонирхогч […]

READ MORE